Faceti o programare online: Contactati-ne

Recuperări Creanțe

Pentru că “timpul înseamnă bani”, iniţiaţi demersurile de recuperare a creanţelor.
Apelaţi la serviciile specialiştilor pentru a creşte şansele dereuşită şi pentru a vă recupera
banii într-un timp scurt.

Serviciile de recuperare a sumelor de bani se compun dintr-un complex de factori determinanţi,
din mai multe domenii: stiinte juridice, aptitudini psihologice, abilităţi economice…
Apelaţi la un cabinet specializat în recuperarea creanţelor şi veţi avea acces la toate acestea.

Administratorii societăţilor comerciale au obligaţia legală de a iniţia demersurile de recuperare a creanţelor.

Degrevaţi-vă de această sarcină şi accesaţi servicii calificate de Recuperare a creanţelor.
În acest fel veţi avea mai mult timp pentru dezvoltarea propriei afaceri.
Naşterea unei creanţe presupune existenţa a două entităţi, persoane fizice şi/sau juridice  aflate în relaţii de colaborare, parteneriat, economice, s.a., relaţii în urma cărora una dintre ele a suferit un prejudiciu patrimonial în mărfuri, servicii sau bani, prejudiciu care trebuie reparat.

Trimiteţi documentele care stau la baza creanţei dumneavoastră prin fax, e-mail sau poştă conform datelor
din contact, iar în cel mai scurt timp unul dintre specialiştii noştri vă vor contacta pentru preluarea cazului .

Recuperatorul:

– nu are voie să hărţuiască, să ofenseze sau să abuzeze debitorul sau orice  alte terţe persoane implicate
– nu are voie să folosească ameninţări cu violenţa sau un limbaj obscen
– nu are voie să inducă în eroare debitorul asupra aspectelor referitoare la recuperarea creanţei cum ar fi:
 valoarea debitului, gravitatea faptei, legitimitatea acţiunilor întreprinse, urmările faptelor săvârşite.

Activitati specifice:

– Identificarea debitorilor.
– Notificarea debitorilor.
– Contactarea telefonică a debitorilor.
– Convocare la conciliere directă prealabilă a debitorilor, întâlniri cu aceştia.
– Demersuri la Instanţele Judecătoreşti pentru obţinerea titlurilor executorii.
– Asistare şi reprezentare în Instanţele de toate gradele, de către avocaţi  cu o  bogată experienţă în
domeniul recuperărilor de creanţe, în dreptul   comercial, bancar etc.
– Confidenţialitate contractuală.

Vizitați-ne

ADRESA

Str. Enric Baader nr. 1, Apt.20, Timișoara, Romania

TELEFOANE

+40.722.354.394        +40.743.630.529

PROGRAM

Luni-Vinei: 9:00 – 18:00 Sâmbătă: 11:00 – 17:00

PROGRAMARE ONLINE

8 + 8 =