Faceti o programare online: Contactati-ne

Drept Civil

  01. Încheierea, derularea, încetarea de contracte civile, respectiv:
– contracte de vânzare-cumpărare privind bunuri mobile și imobile;
– contracte de întreținere si rentă viageră;
– contracte de schimb;
– contracte de închiriere;
– contracte de împrumut;
– contracte de comodat.
– contracte nenumite, atipice, în funcție de solicitarea părților.

  02. Consiliere si reprezentare legată de răspunderea contractuală;
– acțiuni în constatarea nulității absolute sau relative a contractelor;
– acțiuni în rezoluțiune sau reziliere a contractelor;

  03. Consiliere și reprezentare legată de răspunderea civilă delictuală

  04. Consiliere și reprezentare în cauze privind dreptul de proprietate;
– acțiuni în revendicare mobiliară și imobiliară;
– acțiuni posesorii;
– ieșiri din indiviziune asupra imobilelor (case și terenuri);
– granituiri;
– instituirea unor servituți.

  05. Acțiuni și cereri pentru valorificarea unor drepturi de creanță:
– acțiuni în pretenții;
– somații de plată;
– recuperări de creanțe.

  06. Asistență juridică în cadrul executării silite mobiliare sau imobiliare;

Vizitați-ne

ADRESA

Str. Enric Baader nr. 1, Apt.20, Timișoara, România

TELEFOANE

+40.722.354.394        +40.743.630.529

PROGRAM

Luni-Vinei: 9:00 – 18:00 Sâmbătă: 11:00 – 17:00

PROGRAMARE ONLINE

6 + 6 =